Política de privacitat – Avís Legal

Dades identificatives

L’empresa titular de www.montrofeu.com és Montrofeu, S.L., amb domicili social a Via de Sant Ignasi 81, 08241 Manresa (Barcelona), amb CIF: B61762506, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 31042, foli 48 , full 184.892, inscripció 2. Correu electrònic info@montrofeu.com.

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de MONTROFEU, S.L. , corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de MONTROFEU, S.L. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços

En MONTROFEU, S.L. no ens responsabilitzem de el mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web premisport.com

Intercanvi o difusió d’informació

MONTROFEU, S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

Actualització i modificació de la pàgina web

MONTROFEU, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

En MONTROFEU, S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control de MONTROFEU, SL
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l’usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, MONTROFEU, SL, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de MONTROFEU, SL

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clientes.MONTROFEU, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.
Els clients de MONTROFEU, S.L. podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic info@premisport.com.

Seguretat en els accessos

L’accés a les pàgines a través de les quals el client de MONTROFEU, S.L. consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura, mitjançant certificat SSL.

Legislació i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes. (Bàsicament Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic)
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.
Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre servei de consulta telefònica o a l’email info@premisport.com.

Protecció de dades personals

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades.